TỔNG HỢP 200 LINK KHÁNG NGHỊ FACEBOOK 2023 (FULL OPTIONS)

Chào các bạn đến với Lê Duy Hiệp – Dịch vụ Marketing – Truyền thông mạng xã hội do Admin LDH Thành lập !

Hôm nay mình sẽ chia sẻ bài viết tổng hợp các link & biểu mẫu kháng nghị, hỗ trợ facebook mới nhất, được update liên tục.

Chúc các bạn thực hiện thành công, lưu và chia sẻ về phòng khi cần nhé !

200 LINK KHÁNG FACEBOOK – SHARE NGAY PHÒNG KHI CẦN NHÉ

1/ Chat với support hỗ trợ của Facebook:

https://www.facebook.com/business/form/chat?

2/ Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

4/ Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

5/ Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

7/ Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

8/ Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

9/ Đề nghị nâng ngưỡng tiền chạy quảng cáo Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

10/ Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

11/ Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

12/ Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

13/ Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

16/ Kháng bị đá thẻ tín dụng, thẻ hợp lệ nhưng Facebook không cho chạy

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

17/ Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

18/ Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

19/ Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

21/ Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

22/ Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

23/ Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

24/ Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

26/ Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

28/ Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

29/ Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

30/ Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

31/ Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Email: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

32/ Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

33/ Chát Support

Link: https://www.facebook.com/business/resources

34/ Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

38/ Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

42/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

44/ California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

45/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

46/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

50/ Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

51/ Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

52/ Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

53/ Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

56/ Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

58/ Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

59/ Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

60/ Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

61/ Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

65/ Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

66/ Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

67/ Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

68/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

70/ Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

71/ Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

72/ Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

73/ Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

74/ Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

75/ Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

77/ Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

78/ Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

81/ Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

82/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

84/ Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

86/ Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

87/ Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

88/ Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

89/ Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

90/ Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

92/ Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

93/ Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

95/ Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

97/ Xác minh tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

98/ Đổi tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

99/ Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

100/ Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

101/ Report s.e.x

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

102/ Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

103/ Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )

https://www.facebook.com/help/contact/logout

104/ Xác nhận thông tin cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

105/ Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

106/ Block do ăn vé tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

107/ Verify lại account

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

108/ Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

109/ Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

110/ Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

111/ Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

112/ Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

113/ Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

114/ Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

115/ Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

116/ Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

117/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

118/ Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

119/ Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

120/ Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

121/ Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

122/ The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

123/ Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

124/ Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

125/ Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

126/ Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

127/ Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập

128/ bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

129/ Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

130/ Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

131/ Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

132/ Accounts Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

133/ Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

134/ Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

135/ Disabled – multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

135/ Account Disabled – 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

136/ Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

137/ Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

138/ My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

139/ My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

140/ Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

141/ Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

142/ Account Disabled – Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

143/ Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

144/ Account Disabled – Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

145/ Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

146/ Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

147/ Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên | Child Data Request

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

148/ Báo cáo account dưới 13 tuổi | Report an Underage Child

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

149/ Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

150/ Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

151/ Personal Data Requests | Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

152/ Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

153/ Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

154/ Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất | Memorialization Request

https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192

155/ Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

156/ Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

157/ Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

158/ Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

159/ Didn’t Receive Confirmation Email

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

160/ Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email bị người khác sử dụng | Email Address Already in Use

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email

161/ Email Address Already Taken | Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

162/ Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook | Profile Pictures on the Login Page

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

163/ Security Checks Preventing Login

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

164/ Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập | Report an Issue with Facebook Mobile Texts

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

165/ Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

166/ Changing Your Language-Specific Name | Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

167/ Report an Issue with Verifying Your Account | Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

168/ Report a Privacy Rights Violation | Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

169/ Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

170/ Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

171/ Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

172/ Quyền riêng, yêu cầu video

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

173/ Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

174/ Filing a DMCA Counter-Notification

https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter

Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

175/ Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

176/ Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

177/ Yêu cầu Hợp nhất Trang

https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

178/ Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

179/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

180/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

181/ Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang

https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

182/ Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

183/ Khiếu nại một trang không công bố

https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

184/ Khiếu nại vi phạm chính sách trang

https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

184/ Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

186/ Phản hồi của bạn về Trang | Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

187/ Báo cáo trang bị tấn công | Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353

188/ Trang web hoặc nội dung bị chặn

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

189/ Appeal Page Name Change Request | Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281

190/ Page Promotion Help | Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628

191/ Your Feedback about Pages Insights

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

192/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

193/ Copyright Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

194/ Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

195/ Trademark Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

196/ Báo cáo vi phạm thương hiệu | Trademark Complaint Inquiry Form

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

197/ Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn | Counterfeit Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065

198/ Báo cáo hàng giả | Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

199/ Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

200/ Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với Lê Duy Hiệp
Chat Qua Facebook
Gọi ngay cho Lê Duy Hiệp
Đăng ký nhận tư vấn